Tjenester

Digitalisering og oppmåling/stikker ut alle slags tomter eller grenser. Byggeplasser eller eksisterende bygg, eneboliger med eller uten tilbygg og garasjer.

Profilering

Profilering av tomter.

Profilering

Vi måler inn terrenget på tomta eller det aktuelle området. Disse dataene kan så brukes til å lage en høydemodell for å beregne masser eller prosjektere hus, vei eller andre tiltak.

Innmåling

Innmåling

alle typer innemålinger.

Vi tar på oss alle typer innmålinger. Vi leverer innmålte objekter ferdig sosi-kodet, eller etter spesifikasjoner gitt av kunden.

Prosjektering og husplassering

Prosjektering og husplassering

Vi stikker deretter ut ditt bygg, en gang for graving og en gang for støp. Til slutt måle vi inn ferdig gulv/grunnmur og lager as-bulit rapport.  Vi har sentral godkjenning og stiller med ansvarsrett for prosjektering og utsetting.

Oppmålingsforretning og kommunale målinger

Oppmålingsforretning og kommunale målinger

Vi har lang erfaring med å avholde oppmålingsforretninger.

Vi har gode rutiner på forberedelser, hvordan avholde og håndtere resultatet av oppmålingsforretningen.

3 siste referanser

Vi kan måles på våre fornøyde kunder

Om oss

Follo oppmåling ble etablert i 2014 og består av Tore Barlaup, Knut Svantesvold og Jon Opsal som alle tre har erfaring fra både privat og kommunal landmåling. De tre landmålerne er ingeniører og sivilingeniør. Vi bruker Topcon landmålingsutstyr og Gisline og Gemini programvare-

For oss er det viktig å utføre oppdraget som avtalt og til avtalt tid.

Våre kunder sier

«Vi snakket om oppdraget i telefonen, og så hadde de allerede folk på plass etter 15 minutter. Det kaller jeg effektivitet»

Prosjektleder Sweco

Samarbeidspartnere og kunder vi arbeider med.

Et utvalg av noen av våre kunder

Starter du et byggeprosjekt?

Vi tar mål av oss på være en effektiv leverandør av våre produkter. Ikke nøl med å ta kontakt, eller å spørre dersom du lurer på noe eller har utfordringer/oppdrag som ikke er beskrevet her.

Tar ikke mange sekunder å sende en forespørsel eller spørsmål