Profilering

Profilering av tomter. Vi måler inn terrenget på tomta eller det aktuelle området. Disse dataene kan så brukes til å lage en høydemodell for å beregne masser eller prosjektere hus, vei eller andre tiltak.

Innmåling

Follo oppmåling AS tar på seg alle typer innmålinger. Vi leverer innmålte objekter ferdig sosi-kodet, eller etter spesifikasjoner gitt av kunden.

Prosjektering og husplassering

Vi beregner plassering av tiltaket på tomten etter situasjonskart i byggesaken. Utgangspunktet for plasseringen er som regel koordinatfestede grenser.

Ved utstikking av tiltaket blir grensene kontrollert. Dersom grensene er usikre og ikke tidligere innmålt, kan det hende vi må be om at det gjennomføres en oppmålingsforretning av den aktuelle grensen. Dette utføres av kommunen mot gebyr.

Vi stikker ut ditt bygg, en gang for graving og en gang for støp. Til slutt måle vi inn ferdig gulv/grunnmur og lager as-built rapport.  Vi har sentral godkjenning og stiller med ansvarsrett for prosjektering og utsetting.

Når tiltaket er ferdig plassert og kontrollmålt, sender vi samsvarserklæring til tiltakshaver/ansvarlig søker.

 

Oppmålingsforretning og kommunale målinger

Vi har lang erfaring med å avholde oppmålingsforretninger.

Vi har gode rutiner på forberedelser, hvordan avholde og håndtere resultatet av oppmålingsforretningen.

Godkjenninger

Follo oppmåling har sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan og bygningsloven.

Ansvarlig søker (alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2,

Utførelse av innmåling og utstikning av tiltak i tiltaksklasse 3,

Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2

Ta kontakt i dag

  FORNAVN *

  ETTERNAVN *

  E-POST *

  TELEFON

  EMNE

  HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?